top of page

פוסטים מומלצים

קרנבל בהולנד: הכל על המסורת והחגיגות


קרנבל בהולנד

הקרנבל נחגג כל שנה בסוף חודש פברואר והוא מסמל את תחילת צום ארבעים הימים לפני חג הפסחא.


ערב הצום נהוג להתחפש, לשתות לשוכרה ולחגוג עד לא ידע. מנהג הוא גם לבקר באופן הומוריסטי ושנון את ראשי העיר וההנהגה הפורמלית, את בעלי הכוח והשררה, באמצעות פתגמים שנונים ושירים.


ההכנות לקר